boun-wll-map

M.A. Programs

  • M.A in English Literature will be admitting students for Fall 2019. The written exam and interview dates will be announced in December 2018.
  • M.A in Critical and Cultural Studies will not be admitting new students for Fall 2019.
boun-wll-map

CEM TAYLAN awards

We congratulate the 2017-2018 recipients of the CEM TAYLAN awards:

2015200084Firdevs İdil Kurtulan (senior)

 

 

2016200141İpek Ömercikli (junior)

 

 

photoAli Emir Dağlar (sophomore)

 

 

The Cem Taylan Award is a monetary prize offered to sophomore, junior and senior students of outstanding academic achievement. The evaluations are done by the faculty at the beginning of the fall semester of each academic year. The award is presented to the students in early October.

 CEM TAYLAN (1946-2001)

taylan

BA in English Literature, Istanbul University (1972)

MA University of Keele (1974)

PhD University of Keele (1978).

Dissertation title:    ‘D. H. Lawrence’s Responses to Visual Arts and Theories of Art and Their Effect on his Earlier Fiction’.

Cem Taylan joined the BU, Department of Western Languages and Literatures in 1979 and taught courses on Modern English Poetry, Victorian Poetry and Prose, Modern American Poetry, Analysis of Poetry, Classical American Novel, Modern American Theatre, Translation, Novel Adaptations in Cinema and History of the Turkish Cinema.  His research  predominantly  on modern English, American and Turkish poetry, modern English novelists, cinema as a medium of literary work, Turkish cinema, etc. appeared in literary  as well as  popular journals and daily newspapers.

His published books are:

1986. D.H. Lawrence, Oğullar ve Sevgililer (trans.).E Yayınları.

1999. Oğullar ve Sevgililer (reprint).  Oğlak Yayınları

1992. Modern İngiliz Şiiri: Willian Butlar Yeats ve Ezra Pound. Korsan Yayınları.

2000. Igor Stravinsky, Müziğin Poetikası (trans.). Pan Yayıncılık.

2000. Darwin Kuramı Seçme Yazılar ve Eleştiriler (trans.). Pan Yayıncılık.

2002. Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I: Socrates’ten Saussure’e Batı Geleneği

(Landmarks in Linguistic Thought) (trans. with E. Taylan)Ankara: TDK Yayınları 799.

 

boun-wll-map

We welcome Dr. Myrto Drizou to our department…

myrto drizou

 

 

 

 

 

 

 

Education 

Ph.D. (2012) Comparative Literature, State University of New York at Buffalo

M.A. (2009) Comparative Literature, State University of New York at Buffalo

M.A. (2006) Politics and International Relations, University of Warwick, UK

B.A. (2003) English and Greek Language and Literature, University of Athens, Greece

Research Interests

19th-20th century American Literature; European and American Naturalism; literary criticism; Gender studies; women’s fiction

 

 

 

 

 

 

 

 

boun-wll-map

We welcome Dr. Birger Vanwesenbeeck to our department…

birgervanwesenbeeck

Education

Ph.D. (2006) Comparative Literature, University at Buffalo,

M.A. (2004) Comparative Literature, SUNY Buffalo,

B.A. (2000) Germanic Literatures & Linguistics, University of Antwerp

Research Interests

-Twentieth-century American literature and culture
-Critical theory
-World Literature

boun-wll-map

Transfer Oral Exam Candidates

The following students are eligible to take the transfer oral exam.

Nazmiye Gizem Türk

Fatih Can

Alp Eren

Ayça Nur Yaşar

Ece Say

Özge Norman

Murat Can Karabulut

 

Time and place of the exam:

July 26th, 2018 at 10.00

Room: TB 480 (in the Faculty of Arts and Sciences)

boun-wll-map

Transfer Exams

Exam Dates for 2018

Written Exam: 

Day & Hour: July 25th, 2018 at 10.00-11.00

Room: EF 07 (in the Faculty of Education)

Oral Exam (for those who pass the written exam): 

Day & Hour: July 26th, 2018 at 10.00

Room: TB 480 (in the Faculty of Arts and Sciences)

boun-wll-map

II: Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Temaslar Konferansı 9-10 Mayıs 2018

 

 

 

6DC6625E-7560-4CA4-B62A-47F972BF531F

 

 

Ekolojik felaketlerin, yıkıcı iktidar ağlarının ve ilişki biçimlerinin olağanlaştığı bir zamanda, “Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Temaslar” konferansımızın ikincisinde, yeryüzü için adalet sorusunu gündeme alıyoruz. Farklı varoluşların birbirine teyellendiği; yeni yakınlıkların, akrabalıkların kurulduğu; varoluşun “birçokları ile bir arada oluş”u imlediği bir yaşamın imkânını, adaletin sınırlarında ve çoğulluklarında aramak mümkün mü? Yeryüzüyle doğrudan ve adil ilişkilerin imkânlarını ararken soyların kırıldığı, tükendiği, eko-dengelerin bozulup yeni dengelerin kurulduğu ve birçok bilim insanının “Antroposen/Kapitalosen” olarak adlandırdığı bu dönemde, karşılaşmalardan, temastan ve yaşamın kuruluşuna imkan veren pratiklerden bahsetmenin adalet kavramı ile ilişkisini disiplinlerarası perspektiflerle nasıl ele alabiliriz?

Hak savunuculuğu ile bir arada yaşam çağrıları hangi sınır bölgelerde bir araya gelebilir? Taş, toprak, hayvan, su, insan, hava, ağaç ve tohum gibi yeryüzünün tüm unsurları, adalet sorusunun ne ölçüde özneleri olabilir? Adaleti “merhamet” ve “vicdan” kavramlarının rolünü yeniden düşünerek, bu kavramların insanmerkezcilik ile ilişkisini tartışarak ele almak mümkün mü? Adaleti tesis etmenin yollarını ararken, insan merkezli bir sorumluluk anlayışının ötesine nasıl geçilebilir? Söz konusu olan kimin için, ne için, ne ölçüde adalet? Şiddetin, kıyımın, yerinden etmenin, yok etmenin insanları ve insan-dışı varlıkları giderek artan bir şiddetle hedef aldığı günümüzde, bu minval üzere adalet sorusuna cevap aramanın, yeni sorular sormanın ve ilişkiler kurmanın elzem olduğunu düşünen herkesi konferansımıza bekliyoruz.

Tarih: 9-10 Mayıs 2018, Çarşamba & Perşembe
Saat: 9:30 – 17:00
Yer: 9 Mayıs Çarşamba: Rektörlük Konferans Salonu, Güney Kampüs
10 Mayıs Perşembe: İbrahim Bodur Salonu, Güney Kampüs

Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.
http://nazimhikmetmerkezi.com/2-disiplinlerarasi-ekolojik-etik-temaslar-yeryuzu-icin-adalet-sorusu/

FB paylaşımı:
https://www.facebook.com/bounnhksam/photos/a.213969342130886.1073741830.190236344504186/656849377842878/?type=1&theater

FB etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/204284993681608/

Twitter paylaşımı:
https://twitter.com/nhksam/status/986530696389976064

Instagram paylaşımı:
https://www.instagram.com/p/BhtM-_XBOSw/?taken-by=nhksam