BATI DİLLERİ & EDEBİYATLARI

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü lisans (B.A.) düzeyinde İngiliz Dili ve Edebiyatı; yüksek lisans düzeyinde  İngiliz Edebiyatı (M.A., PhD.) ve Kültürel Çalışmalar (M.A.) alanlarında eğitim vermektedir. Lisans eğitimleri esnasında öğrenciler normal lisans eğitimlerinin yanı sıra dört alanda çift anadal yapabilmekte ve dört ayrı sertifika programı çerçevesinde dersler alıp lisans diplomalarına ek olarak sertifika da alabilmektedirler.

Detaylı bilgi için lütfen sitede belirtilen akademik personel ile irtibat kurunuz.

Bölüm Telefon:       +90 212 359 66 06
Bölüm Faks:             +90 212 287 24 70

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı dalında lisans derecesi veren bölümümüz benzerlerinden çok farklı bir eğitim felsefesi uygulamakta ve bunun sonucunda çok farklı bir mezun profili üretmektedir. Üniversite eğitimini sadece meslek bilgisinin aktarımıyla sınırlı görmeyen bu felsefenin ana ilkesi, öğrencilerin çok yönlü bir formasyon kazanmalarına imkan sağlamaktır. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün tam ve yarı zamanlı olmak üzere 19 öğretim üyesi ile 29 öğretim elemanından oluşan 48 kişilik öğretim kadrosu bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz bir yandan kendi alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olurken diğer yandan beşeri ve sosyal bilimlerden fen bilimleri ve ikinci yabancı dile uzanabilen dengeli bir eğitim alırlar. Metin Yazarlığı, Film ve Amerikan Çalışmaları dallarında dört ayrı sertifika ile Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji çift-anadal programları bölümümüzün öğrencilere sunduğu farklı olanaklardır.

Mezunlarımız kendi alanlarında üstün nitelikli bir eğitim aldıkları gibi yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru soruları soran, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmiş, kendilerini etkin bir dille ifade edebilen, kültürlü bireyler olarak yetişirler. Bu donanım onlara çok farklı iş sahaları açar. Medya, yayıncılık, reklamcılık, personel yönetimi, insan kaynakları ve sanat yöneticiliği mezunlarımızın en çok yöneldikleri sahalar arasındadır.

Bölümümüz İngiliz Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programları ile Eleştiri ve Kültür Çalışmaları dalında bir yüksek lisans programı sunmaktadır. Gelecek kuşağın akademisyenlerini yetiştirmeye yönelik bu programları yürüten öğretim üyelerimizin ilgi alanlarının çeşitliliği, araştırmalarında farklı konulara eğilmek isteyen lisansüstü öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verecek boyutlardadır. Söz konusu programlar sadece kendi mezunlarımızdan değil yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerden de öğrenci çekmektedir. Lisansüstü öğrencilerimiz arasında beşeri ve sosyal bilimlerde lisans eğitimi gördükten sonra dil ve edebiyat konularına yönelen öğrenciler de bulunmaktadır. Buna karşılık her yıl çok sayıda mezunumuz gerek ülkemizdeki gerek yurt dışındaki saygın üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmektedirler. İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans derecesi alan öğrencilerimiz kendi alanlarının yanı sıra Felsefe, tarih, psikoloji, sosyoloji, iletişim, siyaset bilimi ve eğitim gibi alanlarda da lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.

Özetle, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü gerek lisans gerek lisansüstü düzeyde öğrencilerine sunduğu seçeneklerle onlara kendi yönelimleri doğrultusunda gelişebilecekleri bir akademik ortam sağlar. Öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz düşünsel ve kavramsal donanım kişisel ve profesyonel yaşamlarına önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz.

Çift Anadal Programları

Felsefe, Psikoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleriyle çift yönlü, İşletme Bölümü ile de tek yönlü olarak mevcuttur.

Ayrıca bölümün dallarında Sertifika Programları olarak Metin Yazarlığı, Film Çalışmaları ve Amerikan Çalışmaları bulunmaktadır.

DUYURULAR