2021-2022 Cem Taylan Ödülleri

2021-2022 yılı Cem Taylan ödülü kazanan öğrencilerimizi kutluyoruz.

Doğa BARAN 4.00 GNO (Birinci Sınıf)

Ahmet ERGÜN 3.91 GNO (İkinci Sınıf)

Melis Nisan Avşar 3.91 GPA (İkinci Sınıf)

Duygu BAŞ 3.96 GPA (Üçüncü Sınıf)

Cem Taylan ödülü akademik üstün başarı gösteren birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine verilen nakti bir ödüldür. Değerlendirmeler, her akademik senenin sonbahar dönemi öncesinde akademik kadro tarafından gerçekleştirilir. Ödül, öğrencilere Ekim ayı içerisinde verilir.

 CEM TAYLAN (1946-2001)

taylan

BA in English Literature, Istanbul University (1972)

MA University of Keele (1974)

PhD University of Keele (1978).

Dissertation title:    ‘D. H. Lawrence’s Responses to Visual Arts and Theories of Art and Their Effect on his Earlier Fiction’.

Cem Taylan joined the BU, Department of Western Languages and Literatures in 1979 and taught courses on Modern English Poetry, Victorian Poetry and Prose, Modern American Poetry, Analysis of Poetry, Classical American Novel, Modern American Theatre, Translation, Novel Adaptations in Cinema and History of the Turkish Cinema.  His research  predominantly  on modern English, American and Turkish poetry, modern English novelists, cinema as a medium of literary work, Turkish cinema, etc. appeared in literary  as well as  popular journals and daily newspapers.

His published books are:

1986. D.H. Lawrence, Oğullar ve Sevgililer (trans.).E Yayınları.

1999. Oğullar ve Sevgililer (reprint).  Oğlak Yayınları

1992. Modern İngiliz Şiiri: Willian Butlar Yeats ve Ezra Pound. Korsan Yayınları.

2000. Igor Stravinsky, Müziğin Poetikası (trans.). Pan Yayıncılık.

2000. Darwin Kuramı Seçme Yazılar ve Eleştiriler (trans.). Pan Yayıncılık.

2002. Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I: Socrates’ten Saussure’e Batı Geleneği

(Landmarks in Linguistic Thought) (trans. with E. Taylan)Ankara: TDK Yayınları 799