Emekli Öğretim Üyeleri

Sosi Antikacıoğlu

Öğretim Görevlisi

Akademik Özgeçmiş: SosiAntikacıoğlu_06.11.2022_CV

E-posta: antikaci@boun.edu.tr

Eğitim

Ph.D. (1994) Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı

B.A. (1970) Robert Koleji

Uzmanlık Alanları

İngilizce modern ve çağdaş şiir (bilhassa Amerikan şiiri), geleneksel, modern ve çağdaş sonenin karşılaştırmalı çalışması (İtalyanca, Fransızca, Rusça, Almanca ve İspanyolca’dan çevrilmiş soneler dahil)

Dilek Doltaş

Profesör

Akademik Özgeçmiş: DilekDoltaş_29.10.2022_CV

E-posta: doltas@boun.edu.tr

Eğitim

PhD (1971) Hacettepe Üniversitesi

BA (1967) Smith Koleji

Uzmanlık Alanları

Postmodern teori, Türk kadın yazarlar

Lamia Gülçür

Doçent Doktor

Akademik Özgeçmiş: LamiaGülçur_10.12.2022_CV

E-posta: lamia.gulcur@boun.edu.tr

Eğitim

Ph.D. (1995) Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı

M.A. (1988) Karşılaştırmalı Çalışmalar Okulu; Essex Üniversitesi

B.A. (1970)  Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü; Robert Koleji

Uzmanlık Alanları

Çağdaş İngiliz ve Amerikan kurgusu, yirminci yüzyıl Afro-Amerikan edebiyatı, etnik araştırmalar