Books-Banner-blackwhite

Çift Anadal Programları

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileri

Çift anadal programına başvurmayı düşünüyorsanız lütfen web sitesindeki üniversite yönetmeliklerini inceleyiniz: “Boğaziçi Hakkında” — Yönetmelikler  ve  Yönergeler (http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Cift_Anadal_Programlari_Yonergesi)

Çift Anadal Diplomasına Başvurmak İçin Gerekenler:

  • • Üniversite yönetmeliklerine göre asgari genel not ortalaması 3.00’tür.
    (Bazı bölümler daha yüksek bir not ortalaması gerektirebilir, lütfen ilgili bölümlere danışın).
  • Tüm sınıflarınızı geçer not ile geçmiş olmanız gerekir ( transkriptinizde “F” olmamalıdır). F notunuz varsa asgari geçme notunu almak için lütfen sınıfı tekrarlayın.
  • Çift anadal programına başvurabileceğiniz en erken üçüncü yarıyılın başlangıcında, en son beşinci yarıyılın başlangıcında başvurabilirsiniz.
  • Ek gereksinimler için ilgili bölümlere danışınız. Bazı bölümler amaç beyanı talep edebilir. Başvurduğunuz bölümle görüşme tarihlerini kontrol ediniz.

Başvurunuzu Tamamlamak İçin:

Kabul Edildikten Sonra:

  • Programı 10 yarıyılda bitirmeniz gerekir ( Erasmus öğrencisi olarak geçirilen bir dönem hariç). Bir Erasmus programına katılırsanız, programı 11 yarıyılda bitirmeniz gerekir. Bu süreye yaz okulları dahil değildir.
  • Size iki akademik danışman atanacaktır. (WLL’den Başak Demirhan ve çift anadal bölümünüzün danışmanı).
  • Ortalamanızın her dönem en az 3.00 olması gerekir. (Yalnızca bir dönem için bu değerin 2.90 olmasına izin verilmektedir.)