Books & Door

Metin Yazarlığı

Koordinatör: Matthew Gumpert
E-posta: matthew.gumpert@boun.edu.tr

Metin yazarlığı sertifikası, öğrencilere medya ve reklamcılık alanlarında metin yazarlığı anlayışı kazandırmayı amaçlamaktadır. Program, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin herhangi bir bölümüne kayıtlı, kümülatif ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler programa üçüncü yarıyıl başında veya ikinci yılın başında başvurabilirler. Metin Yazarlığı Sertifika Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin transkriptlerini ve başvuru formunu göndermeleri için koordinatöre başvurmaları gerekmektedir. Bir başvuru formu doldurup transkriptinizi göndermediğiniz sürece sertifika programına resmi olarak kayıtlı sayılmazsınız.

Başvuru Formu

Metin yazarlığı sertifikasına yol açan metin yazarlığı seçeneğini tamamlamak için gereken dersler şunlardır:

Bu derslerin amacı, ifadenin birliği, açıklığı ve tutarlılığının yanı sıra argümantasyon, açıklama, karşılaştırma ve karşıtlık biçimlerinde uzmanlaşmaya özel vurgu yaparak öğrencilerin yazılı iletişim becerilerini geliştirmektir. Kütüphane araştırmasının nasıl yapılacağı ve araştırma makalesinin nasıl yazılacağı derslerin iki önemli bileşenidir.

Beşeri ve Sosyal Bilimler alanındaki herhangi bir ders (felsefe, sosyoloji, psikoloji ve FA dersleri vb.) seçilebilir.

HIST veya FA kodlu iki sanat tarihi dersi zorunludur. Seçilen derslerin Sanat Tarihi alanında olması ve metin yazarlığı sertifika danışmanı tarafından onaylanması gerekir. Batı Dilleri ve Edebiyatı öğrencileri için bu dersler bölüm HIST seçmeli dersi olarak alınamaz.

Bu ders geleceğin metin yazarları için tasarlanmıştır. Dersteki öğrenciler, neyin harika bir metin oluşturduğunu tanımlamaya çalışırken, günümüzde reklam ve pazarlama endüstrilerinde karşılaşılan gerçek hayattaki sorunları ele alırlar. Ders boyunca öğrenciler, hikaye anlatma ustalığında ustalaşırken kendi anlatı tarzlarını bulmaları için zorlanır. Öğrenciler, iletişimde sırada ne olduğunu keşfetmek ve yeni bir tür metin yazarlığına ilham vermek için pazarlama vaka çalışmalarını ve ödüllü reklam örneklerini analiz eder. Öğrenciler yeni medyaya aşina olurken, multidisipliner hikaye anlatımı becerileri de kazanırlar. Birincil materyal, fikirlerin gücüyle uğraşan Hollywood senaristlerinden, büyük markalardan ve filozoflardan gelir. Ders, gerçek zamanlı vaka çalışmaları ve birincil materyallerden kaynaklanan konular etrafında tartışmalardan oluştuğu için katılım ve katılım zorunludur.

Türkçe olarak verilen bu bir yıllık ders, öğrencilerin medya için metin üretme konusunda uzmanlaşmaları için tasarlanmıştır.Sınıf uygulamaları ve ev ödevleri yoluyla gerekli becerilerin ustalığı, sınıf içi eleştirilerle daha da güçlendirilir.

CL 205 Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi 3 Kredi

Klasik (Yunan, Helenistik, Roma), Ortaçağ ve Erken Modern dönemlerden Neoklasik eleştiri ve estetik teori ile biten önemli eleştirel eserlere odaklanan, modern dönemden önceki edebiyatla ilgili en önemli teorik ifadelerin analizi.

CL 206 Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi II 3 Kredi

Avrupa Romantizminin seçilmiş eleştirel eserleri; modern eleştirinin temel figürleri (Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger, Saussure); yapısalcılığın yükselişi; feminizmden ırk ve etnik köken teorilerine kadar kimlik siyasetine dayalı eleştirel metodolojilerin ortaya çıkışı.

CL 307 Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi III – 3 Kredi

Modern ve çağdaş edebiyat teorisindeki en önemli anların incelenmesi. Yapısöküm, kültürel çalışmalar ve post-yapısalcı, post-Marksist, post-psikanalitik ve postkolonyal teorinin yükselişi. Eleştirel teorideki en son eğilimler. Queer teorisi, beden teorisi, etki teorisi, nesne teorisi, malzeme çalışmaları, post-hümanizm ve dijital beşeri bilimler.

TKL 301 Edebiyat Kuramı ve Uygulama Eleştirileri I – 3 Kredi

Türk edebiyatından örneklerle edebiyatın işlevini analiz etme ve tanımlama girişimleriyle Aristoteles’in Şiirinden Romantizme yirminci yüzyıla kadar uzanan başlıca eleştirel yaklaşımların incelenmesi. (İngilizce)

TKL 302 Edebiyat Kuramı ve Uygulama Eleştirmenleri II – 3 Kredi

Yirminci yüzyıl edebiyat teorilerinin modernizm ve postmodernizm ile birlikte incelenmesi. Yirminci yüzyıl Türk edebi metinlerinin bunlara göre incelenmesi. Türk edebiyatının dünya edebiyatı bağlamındaki yerinin tartışılması. (İngilizce)

Sıkça Sorulan Sorular

Nasıl başvurabilirim?

Sertifika programlarına üçüncü yarıyılına başlayan öğrenciler başvurabilir. Başvuru için ilgili form indirilip doldurulmalı, transkriptle birlikte koordinatöre e-posta yoluyla gönderilmelidir. (WLL Ofisi: TB 4. kat)

 

Kimler Başvurabilir?

Bütün tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi lisans öğrencileri sertifika programlarına başvurabilir. Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri başvurabilir, ancak daha fazla bilgi için program koordinatörü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Başvurduktan sonra nasıl bir süreç olur?

Başvurudan sonra resmi bir kabul bildirimi gönderilmemektedir. Koşulları karşılayan öğrenciler otomatik olarak kabul edilir ve gerekli not ortalamasını koruyarak zorunlu tüm dersleri tamamlamaları gerekir.

 

Son başvuru tarihini kaçırırsam ne olur?

Programa başvuran öğrencilerin üçüncü yarıyıla başladıktan hemen sonra başvurmalarına gerek yoktur. Program, kıdemli (son) yılın başlamasından önceki dönem boyunca başvuruları kabul eder.

 

Hangi Sanat Tarihi derslerini alabilirim?

Sanat Tarihi gereksinimine sayılan en sık sunulan derslerin listesi aşağıda verilmiştir. Ancak belirtilen derslerin tamamı her dönem açılmayabilir. Mezun olmadan önce derslerin tamamlanmasını sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

 

Metin Yazarlığı Sertifikası için Sanat Tarihi Dersleri (HIST)
HIST 205 Sanat Tarihine Giriş ve Görsel Kültür

HIST 337/338: Bizans Sanatı ve Mimarisi (I ve II)

HIST 345 Antik Yunan Dünyası Sanatı ve Arkeolojisi

HIST 346 Antik Roma Dünyası Sanatı ve Arkeolojisi

HIST 351 İslam Dünyası Sanatı ve Mimarisi I

HIST 353: Orta Çağ Sanatı ve Mimarisi

HIST 351: İslam Dünyası Sanatı ve Mimarisi

HIST 354 Rönesans, Barok Sanat ve Mimarlık

HIST 355 Modern Sanat ve Mimarlık Tarihi

HIST 454 Asya’da Sanat ve Kültür Tarihi

Sanat Tarihi FA dersleri (FA)
FA 49J.01 Sanat Tarihine Giriş

FA 48R, SP. TP. Çağdaş Sanat

 

Erasmus/Değişim programı ile bir dönem/yılımı yurtdışında geçirdim. Bu süreçte aldığım dersler sertifikaya dahil edilir mi?

Yatay geçiş derslerini kabul etme kararı, her öğrencinin durumu değerlendirilerek verilir. Ayrıntılı bilgi için program koordinatörüyle iletişime geçiniz.

 

Sertifikamı nasıl alabilirim?

Mezun olacak son sınıf öğrencileri, mezun olmayı planladıkları akademik dönemin başında mezuniyet durumlarını koordinatöre bildirmelidir. Öğrenciler transkript ve ilgili belgeleri ibraz etmek için son sınıfın başında koordinatöre başvurmalıdır. Öğrenciler mezun olmadan önce tüm dersleri tamamladıkları takdirde sertifika, diplomalarıyla birlikte verilecektir.