Film Çalışmaları Sertifika Programı

Koordinatör: Doç. Dr. Özlem Öğüt Yazıcıoğlu E-posta: ozlemogu@boun.edu.tr Ofis: TB 745

Koordinatör Yardımcısı: Lamia Kabal  E-posta: lamia.kabal@gmail.com

Bölüm Sekreteri: İrem Akman E-posta: irem.akman@boun.edu.tr

 

Sertifika programına başvurmak isteyen öğrencilerin bu sayfada verilen bilgileri dikkatlice okumaları önerilir. Halihazırda programa kayıtlı olanların da program gereklilikleri ve düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak için bu sayfayı düzenli olarak incelemeleri önerilir.

Toplam: 7 ders (21 kredi)

Sertifika Programı’na kayıt yaptıran öğrencilerin Film/Sinema alanında 7 dersi (21 kredi) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu derslerden üçü (FA 341, FA 348 ve FA 349) zorunlu derslerdir. Diğer 4 tanesi ise sertifika danışmanının onayı ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün FA kod adı altında verdiği sinema dersleri havuzundan veya diğer bölümlerin ilgili derslerinden seçilebilir.

Bir dersin sertifika programı için sayılabilmesi için başlığında Film veya Sinema (Politika ve Sinema, Felsefe ve Sinema vb.) olması ve/veya içeriğinin ağırlıklı olarak film ve film gösterimi ile ilgili konu ve okumalardan oluşması gerekir. Değişim programlarında yurt dışında alınan bu tür bir ders, öğrencinin kayıttan önce dersin adı ve içeriği hakkında program koordinatörüne danışması ve döndükten sonra dersin müfredatını ve resmi transkriptini kendisine ibraz etmesi halinde sertifikaya dahil edilebilir.

* Tüm dersler kredili olarak alınmalıdır. Kredisiz dersler sertifikaya dahil edilemez.

Boğaziçi Üniversitesi’ne üçüncü yarıyıl veya üzeri not ortalaması en az 3.00 olan ve en az bir film/ sinema dersi almış olan tüm lisans öğrencileri, Film Sertifika Programına kabul için başvurabilirler.

Film Sertifika Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, doldurdukları Başvuru Formu’nun taranmış halini ve güncel transkriptlerini program koordinatörü Doç. Dr. Özlem Öğüt ve koordinatör yardımcısı Lamia Kabal’a e-posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir. Onay e-postası almanız sonrasında programa resmi olarak kayıtlı sayılırsınız.

Öğrenciler, yukarıdaki giriş koşullarını sağladıkları sürece programa kabul edilmeye hak kazanırlar. Ancak sertifikayı almaya yalnızca 7 dersi (21 kredi) başarıyla tamamlayanlar hak kazanır.

Programa kayıt yaptıran öğrencilerin güncel transkriptlerini her akademik dönem başında Film Çalışmaları Programı Sertifika koordinatörüne ve koordinatör yardımcısına teslim etmeleri/e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen transkriptlerde başarıyla tamamlanan sertifika derslerinin vurgulanması/altının çizilmesi önem arz etmektedir.

Güncel transkriptlerini art arda iki yarıyıl (yaz dönemi hariç) gönderemeyenler otomatik olarak sertifika programından çıkmış sayılır.

Mezuniyetlerinden önce derslerin planlanması ve tamamlanmasını sağlamak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.

* Zorunlu dersler (FA 341, FA 348 ve FA 349) her dönem açılmaz veya dersler dolu olabilir. Bu nedenle, zorunlu dersleri mümkün olduğunca erken almanız önerilir.

* FA 349 Film Teorisi dersi, zorunlu dersler arasında en ileri derece derstir. Bu nedenle, FA 349 Film Teorisi’ni almadan önce FA 348 Film Analizine Giriş ve FA 341 Sinema Tarihini almanız önerilir.

Programda bulunan ve mezun olacak öğrencilerin mezuniyetlerinden bir dönem önce koordinatör ile iletişime geçerek mezun olma niyetlerini bildirmeleri ve son dönemde tamamladıkları ve/veya alacakları derslerin programın tamamlanmasını sağlayacağından emin olmaları gerekir.

Öğrencilerin sertifika sürecini sonlandırmak için mezuniyetlerinden önce başarıyla tamamladıkları 7 dersin tamamını transkriptlerinde vurgulamaları/altını çizmeleri ve transkripti program koordinatörlüğüne & koordinatör yardımcılığına e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Son aşamayı tamamlamayan (yani son yarıyılın sonunda, mezun olmadan önce transkriptlerini gönderen) öğrenciler sertifika alamazlar. Sertifikayı almak için mezuniyet transkriptini gönderdiğinden emin olmak, öğrencilerin sorumluluğundadır.

Program öğrencileri, bahar yarıyılı sonunda diplomalarıyla birlikte sertifikalarını da alacaklardır. Güz yarıyılı sonunda mezun olanlar da aynı şekilde bahar yarıyılı sonunda sertifikalarını alırlar.

Film Çalışmaları Sertifika Programı – SSS

 

 • Kimler Başvurabilir?

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıtlı tüm lisans öğrencileri sertifika programına başvurabilir.

 

 • Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değilim. Programa başvurabilir miyim?

Sertifika programı, bir yarıyıl içinde tamamlanmak üzere tasarlanmış, yoğunlaştırılmış bir program değildir. Ancak üniversitemize bağlı olmayıp film çalışmaları üzerine ders almak isteyen öğrenciler üniversitemize ‘özel öğrenci’ olarak başvurabilirler. Özel öğrenciler, bir veya daha fazla ders almak üzere dönem bazında kabul edilen derece dışı öğrencilerdir.  Özel öğrenci olma konusunda daha fazla bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: http://www.intl.boun.edu.tr/?q=office-international-relations-staff

 

 • Nasıl başvurabilirim?

Başvuru için ilgili başvuru formu doldurulup güncel transkriptle birlikte koordinatöre e-posta yoluyla gönderilmelidir. (WLL Ofisi: TB 4. kat).

Covid-19 Güncellemesi: Covid-19 nedeniyle kabul süreci şu anda çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Başvuru formunu doldurarak güncel transkriptinizi program koordinatörüne ve koordinatör yardımcısına e-posta ile göndererek başvurabilirsiniz.

 • Programa kayıt yaptırmadan önce mezuniyet kredileri veya diğer ilgili konular hakkında bölüm danışmanına (danışmanlarına) danışmak öğrencinin sorumluluğundadır.

 

 • Kabul edilip edilmediğimi nasıl öğrenirim?

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler programa otomatik olarak kabul edilir.  Resmi bir kabul bildirimi gönderilmemektedir. Başvurularını e-postayla gönderenler, başvurularının alındığını onaylayan bir e-posta yanıtı alacaklardır.

 

 • Son başvuru tarihi var mı?

Öğrenciler programa üçüncü veya dördüncü yarıyılın başında başvurabilirler. Dolayısıyla en geç son yılınızın başında başvurmanız önerilir.

Başvuruların kabulü için belirlenmiş bir tarih veya zaman dilimi yoktur. Program, akademik yıl boyunca başvuruları kabul etmektedir.

 

 • Programa kayıtlıyım. İzlenecek bir süreç var mı?

Kayıtlı öğrenciler, güncel transkriptlerini her dönemin başında – ders ekleme / bırakma süresinin bitiminden sonra- sunmalıdır. Transkriptinizdeki sertifika derslerini belirtmeyi/altını çizmeyi unutmayın.

Ayrıca, 4. sınıfın son döneminin başında mezun olacaksanız, mezuniyet durumunuzu koordinatöre bildirmeniz gerekmektedir.

 

 • P notu (Pass/Fail not sistemi) olan bir film dersi sertifikaya sayılır mı?

Covid-19 harfsiz not verme seçeneği uyarınca, COVID döneminde harf notu yerine P (Pass) ile not verilen bir ders sertifikaya dahil edilebilir.

 

 • Erasmus/Değişim programı ile bir dönem/yılımı yurtdışında geçirdim. Bu dersler sertifikaya dahil edilecek mi?

Bu karar, program koordinatörünün onayı doğrultusunda verilir. Alınan dersin içeriği hakkında koordinatöre danışmalı, ders müfredatını ve karşı kurumdan aldığınız kayıtların transkriptini sunmalısınız.

 

 • Sertifikamı nasıl alabilirim?

Sertifikayı almak için programa kayıtlı öğrencilerin mezuniyet transkriptlerini son yarıyıl sonunda program koordinatörüne ve koordinatör yardımcısına teslim etmeleri gerekmektedir. Transkriptinizde başarıyla tamamladığınız sertifika derslerini belirtmeli/altını çizmelisiniz. Bu adımdan sonra sertifika için başka bir şey yapmanız gerekmez.

Son adımı yerine getiremeyen (yani, güncel transkriptlerini mezun olacakları dönemlerinin sonunda, mezuniyetlerinden önce gönderen) öğrencilerin sertifika alamayacaklarını lütfen unutmayın. Öğrencilerin sertifika almak için mezuniyet transkriptlerini gönderdiklerinden emin olmaları gerekmektedir.

 

 • Sertifikamı nereden/ne zaman alabilirim?

Sertifikalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. Sertifikanızı diplomanızla birlikte akademik yılın Bahar dönemi sonunda alabilirsiniz. Güz döneminde mezun olan öğrenciler de sertifikalarını Bahar Yarıyılı sonunda sertifikalarını alırlar.

 

***Dersler her dönem verilmemektedir.

Zorunlu Dersler

Bu ders, katılımcıların zihninde yeni bir algı açmayı ve sinemayı herhangi bir sanat formu gibi birçok düzeyde analiz edilebilen estetik bir iletişim aracı olarak yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem boyunca sınıf içi tartışmalara konu olacak pek çok filmi izleme şansı bulacak; ekranda gördüklerini ve duyduklarını inceleyerek farklı bir algı geliştirme, filmin anlamı hakkında farkındalık kazanma, anlatım ve dilbilgisi ile ilgili düşüncelerini sınıfa ve yazdıkları üzerinde ifade etme şansı yakalayacaklardır.

Bu ders, bir sinema tarihi anlayışına sahip olmak ve karmaşık bir eser toplamından tutarlı bir tablo oluşturmak için sinemanın temel kavramlarına odaklanır. Ayrıca 19. ve 20. yüzyılların sonlarında meydana gelen önemli gelişmeleri basitleştirerek anlatır. Bunu yapmak için batıdaki gelişmeleri merkezine koyan bir çerçeve benimsiyoruz, ancak böyle bir yöntemin sonuçlarını da eleştiriyoruz. Sinema fikri bir bilim projesi olarak tahayyüllere girer ve gerekli teknolojik gelişmelere kadar kuluçkaya yatar. Gösteri ticari bir başarıya dönüştükçe, yeni ortam sanat ve ticari üretim olarak şizofrenik bir karaktere kavuşur. Şirketler ve ulusal sinemalar arasındaki savaş, temel bir ekonomik standardizasyon ve sanayileşme modelini takip ediyor. Üretim unsurlarını analiz etmek için bir araya getiren mekanizmaların ortaya çıkarılması, dersin amaçlarından biri olacaktır. Film teorisi, eleştiri, analiz ve hatta takdir açısından birincil odağımız estetik güçten ziyade eserlerin tarihsel önemi olacaktır. Bu nedenle Hollywood’a daha az zaman tanınırken, dünyadaki sömürge sonrası sinemalar daha fazla işlenecekti. Basitlik sağlamak adına, gelişmeleri kronolojik olduğu kadar coğrafi olan üç döneme ayırıyoruz. Klasik öncesi ilk yıllarla başlıyoruz ve batı endüstrilerinin klasik sinemalarını anlamaya devam ediyoruz. Son dönem, küresel ekonomilerin etkisi altında incelenecek bir Dünya Sineması olarak adlandırılıyor. Çalışmalarımız boyunca, tarihi değeri yansıtan estetik biçime özel önem vereceğiz ve anlatım, sinematografi ve mizanpaj, ses ve kurgu gibi kavramları sık sık detaylı bir şekilde tartışacağız. Umarım çabalarımız, bir sanat formu olarak sinemanın modern tarih, siyaset ve genel olarak insan dünyasıyla nasıl yoğun bir etkileşime girdiğine dair yeterli bir fikir verecektir. Son olarak, bilgimizi Türkiye’deki sinema ve genel olarak çağdaş sinema ile ilişkilendirmeye çalışacağız. Sanatçıların piyasaya karşı meydan okumaları, yıkımları ve huzursuzlukları bu açıdan özel bir önem taşıyacaktır. Önkoşullar: Önde gelen filmleri bilmenin ve/veya terminoloji hakkında önceden bilgi sahibi olmanın yararlı olacağı doğru olsa da bu ders film çalışmalarında daha önce deneyim gerektirmeyen bir giriş dersidir.

Sinemaya ilişkin kuramsal yaklaşımlar, erken dönemlerde sinemanın icat tarihiyle paralellik göstermiş ve son yıllarda kendi başına bir disiplin haline gelmiştir. Bu nedenle görevimiz iki yönlüdür. Bir yandan, eleştirel geleneklerin, özellikle biçimci ve gerçekçi teoriler arasındaki gerilimlerin özlü bir incelemesini yapma görevi, diğer yandan, film eleştirisinin özünü her şeyi kapsayan büyük kuramlardan özel olanın devraldığı film kuramının ikinci aşamasını anlamlandırma zorluğu vardır. Belirli bir sanat biçimiyle ilgili tüm teorilerde olduğu gibi, sinema ortamının sanatsallığının yanı sıra sanatçının bununla ne yapması gerektiğine odaklanan erken tartışmalar vardır. Film teorisinin merkezinde yer alan sorular, film pazarının eksenlerinin her biri, sanatsal yaklaşımlar ve teknolojik gelişmeler belirli standartlar üzerinde birleştikçe akademisyenlerin eserlerini politik olarak daha yüklü çabalara dönüştürdü. Bu nedenle, bu giriş dersinin amacı sadece teorisyenleri teorilerle eşleştirmek değil, aynı zamanda bu yaklaşımların nasıl bu hale geldiklerini tarihsel ve coğrafi olarak konumlandırmaktır. Kullanılacak yöntem muhafazakâr da olsa oldukça ihtiyatlıdır. Belirli bakış açılarının temsilcileri olarak yirmi kadar büyük isim üzerinde çalışacak ve aralarındaki çatışmaları, en öne çıkan fikir ve terminolojileri, neolojizmleri vb. incelemeye çalışacağız. Bu temsilcilerin görüşlerini, ait oldukları sözde kamplardan farklı olarak değerlendireceğimiz için dikkatli olmak çok önemlidir. Bu nedenle, bazen iki karşıt eğilim, belirli bir fikir üzerinde hemfikir olarak ortaya konulabilir – biçimci Béla Balázs ve gerçekçi Siegfried Kracauer’in filmsel konu kavramının değerlendirilmesinde olduğu gibi. Sinemanın önemli yapıtlarının gösterimlerine katılarak bilgi birikimimizi kağıt üzerinde pekiştirmeye çalışacağız. Bu taramalar, üzerinde çalıştığımız teoriler uygulanabilir hale geldikçe yararlı olacaktır. Fikir, bu çalışmaları önce numenal olarak sindirmek ve sonra teoriden topladığımız araçlarla onlara yaklaşmaktır. Son olarak, bu derste disiplin içinde görmezden gelinen veya hafife alınan metinleri kendimize hatırlatma girişimi bulunmaktadır. Burada amacımız, film teorilerinin şimdiye kadarki eksikliklerini ve hatta moda gibi görünen çağdaş teorilerin paradokslarını ortaya çıkarmak olacaktır. Bu ders film kuramını film dillerinin filolojisi olarak tanımlar ve sinemanın sanat çoğulluğuna tekabül eden kuramın çoğulcu bir vizyonunu ortaya çıkarmayı hedefler. Önkoşullar: Önde gelen filmleri bilmenin ve/veya terminoloji hakkında önceden bilgi sahibi olmanın yararlı olacağı doğru olsa da bu ders film çalışmalarında daha önce deneyim gerektirmeyen bir ileri düzey giriş dersidir. Zor felsefi metinlerle barışık olmak, sanat ve edebiyat eleştirisine aşina olmak sizin yararınızadır, zaten sinema konusunda bu kadar kolaylığa ve aşinalığa ulaşmanın yolu tam da budur.

Seçmeli Dersler

Bu ders, çoğunlukla filmlerdeki karakterlerin duyduğu korku ve merak duygularından doğan, gizem olgusu ve metafizik konularla bağlantılı olan filmdeki ‘gizem’ ve ‘bilinmeyen’ temaları üzerinde durmayı amaçlar. Filmlerdeki karakterlerde bilinmeyene karşı uyandırılan tüm duygular ve tepkiler, karakterlerin psikolojileri ile bağlantılıdır. Bu noktadan hareketle, bilinmeyene yoğunlaşan filmler, gizem filmleri ve ‘Öteki’ meselesini konu edinen filmler bize filmlerde karakter gelişimini ve psikolojisini tartışma şansı verecektir. Ders; Gizem, Gerilim, Psikolojik Gerilim, Öteki ve Bilim Kurgu türlerinden film ve bu konular üzerine okumalar ile sınıf tartışmaları üzerinden yürütülecektir.

: Bu dersin amacı, Bir Ulusun Doğuşu’ndan (The Birth of a Nation, 1915) başlayarak günümüze kadar sanat filmlerinde klasik müziğin kullanımını keşfetmek ve anlamaktır. Filmler kısmen gösterilecek ve müzik alıntıları tartışılacaktır. 12 hafta sürecek olan dersler, sinemanın erken döneminde klasik müziğin kullanımına tarihsel bir girişle başlayacaktır. Diegetic ve nondiegetic müzik ve bunların özel kullanımları daha sonra tartışılacaktır. Bunu ana motifler ve anlatıyı destekleyen bir araç olarak klasik müziğin etkisi üzerine bir tartışma takip edecek. Bu üç haftalık girişin ardından, ana motif ve destekleyici anlatı olarak kullanılan klasik müziği, ardından filmlerde opera ve opera filmlerini, dönem filmlerinde klasik müziğin kullanımını keşfedeceğiz. Ardından, belirli müzik parçalarının geçmişin en büyük dramalarından ve filmlerinden bazılarına nasıl katkıda bulunduğunu inceleyeceğiz. Son olarak, ders, auteur sinemasının tartışılmasıyla sona erecek ve yedi önemli yönetmenin filmlerinde müziği nasıl kullandığı ele alınacaktır: Bunuel, Bresson, Bergman, Pasolini, Kubrick, Godard, Tarkovsky ve Fassbinder. Derste 100’e yakın filmden alıntılar gösterilmek ve tartışılmak amaçlanmaktadır. Ders öncesi okuma, tarama veya hazırlık şartı aranmayacaktır. Ancak, notlar devamlılık, sınıftaki performans ve deneme şeklinde ev ödevlerine dayalı olacağından, devamlılık zorunlu olacaktır. Ödevlerin gösterimleri sınıfta yapılacaktır.

Doğuşundan 115 yılı aşkın bir süre sonra, Türkiye’de belgesel film üretimi, giderek daha farklı seslerin temsil edilmesiyle yükselişte. Bu ders, gerçekliğin nasıl temsil edildiğine odaklanarak Türkiye’deki belgesel sinema üzerine eleştirel bir çalışma sunmaktadır. Çeşitli konu ve sorunların belgesellerde nasıl ifade edildiği, belgesel film yapımına yönelik çeşitli yaklaşımların nasıl kullanıldığı, film yapımcılarının belgesel temsilinde teorik ve etik sorunları nasıl ele aldığı, belgesellerin nasıl kullanıldığı ve karşılandığı dersin odakları arasındadır. İki aşamalı bir yaklaşımla, konuklarla (akademisyenler ve film yapımcıları) birlikte tarihi gelişmelerin yanı sıra çağdaş eğilimleri inceleyeceğiz. BU DERS, ÜST DÜZEY LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TASARLANMIŞ 400 SEVİYELİ GÖSTERİM, OKUMA, YAZMA YOĞUNLUKLU BİR DERSTİR. ÖĞRENCİLERİN DERSİ KREDİLİ ALABİLMELERİ İÇİN TÜRKÇE OKUYABİLİR VE ANLAYABİLİR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Fransız psikanalist Lacan, “Bütün aşklar iki bilinçdışı bilgi arasındaki belirli bir ilişkiye dayanır” der. İnsanlar arasındaki belirli bir sembolik iletişimden ziyade, aşk bağlamında konuşan öznelerin bilinçdışıdır. Bu ders, dünya sinemasında görsel ve söylemsel olarak ifade edilen aşk, arzu ve bilginin sınırlarının ürkütücü keşfini ele alacaktır.

Bu ders ileri düzey bir ders olmayabilir. Film yapımcılığına ilgi duyan herkes alabilir. Ancak, öğrencilerin kendi ekipmanlarıyla çekim yapabilmeleri (çekebilen her şey iyidir, cep telefonları bile) ve en azından temel düzeyde video düzenleme programlarından birini (hangisi olduğu önemli değil) kullanabilmeleri gerekir. Bu kurs herhangi bir düzenleme/editleme programının temellerini öğretmekle ilgili değildir. Daha çok film dilinin gramerinden bahsedeceğiz ve öğrencilerin yapacakları video kolajları ve bazı filmlerden belirli sahneleri analiz edeceğiz.

Sinemasal imgeyi herhangi bir imgeyle bağlantılı olarak tanımlayarak, şiddeti imgeyle göstermek ve imgenin kendisinin şiddetini birbirinden ayırmak zorlu bir iştir. Bir yanda şiddeti tanımlamanın zorluğu, diğer yanda imgeyi hayali olandan ayırma sorunu vardır. Bu durumda şiddet imgesi, şiddeti imge olarak yakalar ve şiddet olarak ifşa eder; imgenin şiddeti ise bu yakalama ve ifşa etme denkleminin alt üst edilmesinde yatar. Daha basit bir ifadeyle, çaba, yakalama ve ifşa etme olgularını karşı karşıya konumlandırmaya yöneliktir. İmgenin şiddeti sorunu; sansür, propaganda, film festivalleri, eğitim vb. çeşitli alanlarda siyasal bağlamda da açığa çıkar. Ayrıca, şiddet veya şiddetin temel ilkeleri, yüksek kültür vs popüler kültür, ana akım vs alternatif medya, otorite vs karşı direniş, stüdyo yapımları vs bağımsız filmler ve birinci dünya vs üçüncü dünya eksenleri arasındaki ikiliklerle ilgili olarak çizilir. Doğal olarak, her isim veya terim kendi tarihini konuşsa da, bu tür ayrımların geçerliliğini sorgulamak tartışmamızın bir parçasıdır. Bu seminer boyunca, her hafta şiddet ve imge ile ilgili kategorik bir konuyu tartışmaya odaklayacağız. Tartışmalarımız, iki temel sorunun yanıtına dönüşecek: İmgenin kendisi ne şekilde şiddetli? İmgenin kendisinin şiddeti nedir? Bu noktada öncelikli amacımızın, edebi olmayan sorgulama biçimleri ile sınırlanmak yerine, her zaman kendi kendini duyan ve tanıyan bir sorgulama düzeyini sürdürmek olacağını belirtmek gerekir. Başka bir deyişle, bizim işimiz aradığımız bir şeyi ortaya çıkarmak değil; soruları görüntülerin şiddetine maruz bırakmaktır. Tartışmalarımız sırasında çok çeşitli kaynaklar ele alınacaktır. Filmlerle ilgili ilk sorularımızı tamamlayıcı nitelikte edebi ve felsefi metinlerden alıntılar yapılacaktır. Bu nedenle, derslerin teorik çerçevesi, temalarımızı belirli alanlarda sorgulayan metinlere dayanacaktır. Film eleştirisi açısından, filmin yapısı Auteur teorisi, psikanaliz, sürrealizm üzerine tamamlayıcı okumalar veya Japon yeni dalgasında olduğu gibi tarihsel-hareket temelli açıklamalar gerektirmedikçe, birincil odağımız bir türün analizi ile sınırlı olacaktır. Önkoşullar: Bu derse katılmak isteyen öğrenciler, film çalışmaları veya sosyal bilimler alanında bir altyapı olmadan derslerin, tartışmaların ve dersin getirdiği sorumlulukların altından kalkılmasının zor olacağını bilmelidir. Bu ders, her birimizi derinlemesine okumaya ve gözlemlemeye teşvik eden ileri düzey bir derstir. Film çalışmalarında sertifika almak isteyen öğrencilere öncelik verileceği unutulmamalıdır.

Bu ders, 3 temel dersi (FA 341 Sinema Tarihi, FA 348 Film Analizine Giriş, FA 349 Film Teorisi) başarıyla tamamlayan ve gerçekleştirmek istedikleri dönemlik bir projesi olan Film Çalışmaları Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler için ileri düzey bir atölye çalışması olarak tasarlanmıştır.  Bu proje teorik/araştırma veya uygulamalı bir proje olabilir: yoğun okuma/araştırma ve bir makalenin yazılması veya bir kısa film/video/filmin yapımı ve bunun yazılı analizi. Katılımcının film çalışmalarında yeterli bir altyapıya sahip olduğu ve kendi tasarımı olan bir sömestr uzunluğundaki bir projeye başlamaya hazır olduğu varsayılır. ÖĞRENCİLERİN BU DERSİ VE HOCANIN ONAYINI ALMAK İÇİN E-POSTA YOLUYLA ÖNCEDEN YAZILI OLARAK PROJE ÖNERİSİ GÖNDERMESİ GEREKMEKTEDİR.

Öğrencilerin bu dersi kredili olarak alabilmeleri için Türkçe okuyup anlamaları gerekmektedir. Sözlü Tarih ve Belgesel olmak üzere iki farklı disiplini bir araya getiren bu ders, eski Türk Film Endüstrisi’nin (Yeşilçam) emekli isimleriyle (yönetmenler, yapımcılar, oyuncular ve aktrisler, görüntü yönetmenleri vb.) yapılan röportajların görsel-işitsel kayıtları üzerinden Türk Sineması tarihine odaklanmaktadır. Öğrenciler dönem boyunca sözlü tarih belgesellerinin yapımında yer alacaklardır.

: Erkek özne olma durumları ile sinema hemen hemen birbiriyle ilintilidir. Bu ders, film çalışmalarının erkek öznelliği ve psikanalizden nasıl etkilendiğini araştırır ve erkek öznelliği çalışmalarının Türkiye’deki sinemayı estetik, olay örgüsü ve karakterizasyon yoluyla nasıl şekillendirdiğini araştırır. Ders, psikanalizdeki erkek öznelliğiyle ilgili temel kavramların anlaşılmasını sağlayacak ve film analizi pratiği kazandıracaktır. Dersler bir film gösterimi ile başlayacak, kavramların tartışılmasıyla devam edecek ve okumaların ve filmlerin kesişme noktalarına odaklanılarak sona erecektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, filmdeki erkek öznelliğini analiz etme temel becerilerini geliştirebilecek ve erkek öznelliğiyle ilgili olarak film hakkında kendi fikirlerini geliştirebilecek ve bunları başka örneklere uygulayabilecektir.

Yıkıcı olmak bir yenilik değildir ve hatta herhangi bir sanat formu için kullanılabilecek bir sıfattır. Yıkılmışlığı baskıdan kurtulma eylemi olarak kabul eder ve bu özel anlama sadık kalırsak, esas soru netleşir: Yıkıma uğramamış bir sanat var mıdır? Bizi özgürleştirmiyorsa sanat nedir? O halde, yıkıma, oradan da yıkıcı sanata yapılan çağrı retorik bir hatırlatmadır. Altüst edilecek şeye verilecek karşılık, bu noktada bizi çevreleyen efsaneler haline gelir. Dahası, efsanenin kendisi olan çevre, hatırlatılan bu yıkımın konusudur. Yani kendi negaif doğasında modern özne veya birey dediğimiz, tanımlanmaya direnen bulanık görüntü… Duyu ve duyarlılık, akıl ve duygu, efendi ve köle, homojenlik ve heterojenlik gibi ikili gerilimler… Bu tür gerilim krizlerinin ortasında onlarla başa çıkmak için her zaman, her yerde bir aciliyet, her seviyede tanımlanacak bir şey vardır. Bu ders, değinilen aciliyetlerin farklı bir yönünü tartışmaya odaklanan haftalık bir seminerdir. Tartışmalarımız, mitlerimizle ilgili temel sorular etrafında gelişecektir. Modern çağda yaşamak ne anlama gelir örneğin? Bu dersin amacı, bu temel soruları ilerletmek ve sinemanın sanatsal bir araç olarak kendisiyle nasıl başa çıktığını sormaktır. Tarışmalar sırasında çok çeşitli kaynaklar ele alınacaktır. Sinemaya uyarlanan edebiyattan alıntılar, yönetmenler, türler veya yalnızca tartışılan belirli filmle ilgili arka plan bilgileri ve eleştiriler yer alacaktır. Bununla birlikte, derslerin teorik temeli; ekonomi, faşizm, sanat vb. alanlarda tematik yargılarımızı sorgulayan ve felsefi veya dolaylı ilişkisi bulunan edebi metinlere dayanacaktır. Film eleştirisi açısından; filmin yapısı, gerçeküstücülük veya Japon Yeni Dalgası’ndaki gibi otör teorisi, psikanaliz veya tarihsel harekete dayalı açıklamalar gibi tamamlayıcı okumalar dışında birincil yönelimimiz bir türün analizi çerçevesinde olacaktır.

Bu dersin amacı, ulusal/ulusötesi bir bağlamda ana akım ve bağımsız film yapımının yerini incelemektir. Filmler ulusu ‘hayali bir topluluk’ olarak inşa etmeye/yeniden inşa etmeye/yapıbozuma uğratmaya nasıl yardımcı olur? Filmler bir ulusun büyük anlatısına nasıl meydan okuyabilir veya onu güçlendirebilir? Bir filmin stilistik unsurları, ulusal/ulusötesi bağlamında nasıl yorumlanır? Bu yolu keşfederken, sınıfta tartışılacak konular arasında ulusal ve ulusötesi sinema kavramı, diasporik ve azınlık film yapımı, auteur teorisi ve ulus yer alır.

Amerikan filmleri, 19. yüzyılın sonlarından itibaren geniş kitlelerin hayal gücünü ele geçirmiştir. Tüm popüler kültürlerde olduğu gibi, filmler de yapımcılar ve izleyiciler arasında zaman içinde gerçekleşen karmaşık müzakereler sonucunda gelişti ve değişen kültürel ve tarihsel bağlamlara yanıt olarak değişime uğradı. Bu derste öğrenciler, Amerikan filmlerinin değişen izleyici beklentilerine ve sosyal bağlamlara cevap veren hikayeler anlattığı biçimsel unsurların evrimini inceleyeceklerdir. Dersin odak noktası Amerikan ticari sineması olacaktır.

Bu derste dünya sinemasından örneklerle senaryo anlatımının ilkelerini keşfetmeye ve kendi anadilimizde kendi hikayelerimizi ve senaryolarımızı tasarlamaya çalışıyoruz.
İyi bir hikaye ve karakterler olmadan iyi senaryo yazamazsınız. Derin karakterler ve çekici olay örgüsü olmadan iyi bir hikaye tasarlayamazsınız. Aklımızda uçuşan duygu ve düşüncelerimizi anlatmanın en etkili yollarından biri senaryo yazmaktır. Ama eğer kendinizi evrene her şekilde ifade etmek istiyorsanız, hikaye anlatma ilkelerini temel almalısınız..

“Hikaye ilkelerle ilgilidir, kurallarla değil
Hikaye sonsuz, evrensel formlarla ilgilidir, formüllerle değil
Hikaye gerçeklerle ilgilidir, yazmanın gizemleriyle değil.” -Robert McKee

Bu ders, son yıllarda hızla gelişen bir alan olan televizyon dizisi dünyasında anlatı oluşturma sanatını araştırıyor. Televizyonda hikaye anlatımı ve senaryo yazımı, diğer benzer türlerden farklı bir yaklaşım gerektirir. Senaryo yazımının pratik dünyası, esas olarak tamamlanmamış doğası nedeniyle onun algılanan kavramlarından büyük ölçüde farklıdır. Senarist, başkaları tarafından bitirilecek bir ürün/iş verir. Bu gerçek, özellikle bir televizyon dizisinin devam eden sürecinde, yazarın sanatını karmaşıklaştırmaktadır. Sanatçı ile zanaatkârı, uygulayıcı ile teorisyeni ve asi ile katibi dengelemek zorundadır. Yaratıcı ve yönetici kendi zihninde yan yana çalışmak zorundadır. Ders, bu denge mekanizmasını derinlemesine incelemeyi ve böylece senaryo yazımının ikili doğasını göstermeyi amaçlamaktadır.

Eğitmenin film sektöründeki deneyimi göz önüne alındığında, ders profesyonel bir yazar odası model alınarak işlenir. Ders, araştırma materyaline odaklanarak bir dizi evreni yaratmaya, bir hikaye oluşturmaya, hikaye ve karakter yaylarını geliştirmeye, fikri ağlara/yapımcılara sunmaya ve son olarak bölüm yazmaya odaklanarak yazma sürecine odaklanır. Yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve besteciler gibi televizyon sektörünün önde gelen profesyonelleri, televizyon dramasının genel anlatımına katkıları hakkında yorum yapmaya davet edilecektir.

Süreç ilerledikçe, öğrenciler farklı hikaye fikirleri üretmek için birlikte çalışacaklar ve aralarından birini bir televizyon dizisi senaryosuna dönüştürmek için seçeceklerdir. Her aşamada anlatıların biçim ve içerik olarak nasıl şekillendiği konusunda kuramsal bilgiler verilecek ve tartışılacaktır. Dersin önemli bir kısmı, öğrencileri senaryo yazım dilbilgisi ve dramatik yapıyla tanıştıracak bir süreç olan bir televizyon dizisinin ilk bölümünün yazılmasına ayrılmıştır.

En sonda, her biri ilk bölümleri için bir değerlendirme (taslak) ve değerlendirmelerden seçilen tam bir sahne dizisi üreteceklerdir. Bu, nihai değerlendirmelerinin temeli olacaktır. Öğrenciler ayrıca eğitmenin kendi yazar grubuna ve o anda üzerinde çalıştıkları materyale denetimli erişime sahip olacaklardır.

Bu nedenle ders, yaratıcı uygulamanın sınırlarını açmayı ve bir sınıf içinde izole edilmeden, gerçek profesyonel dünya içinde konumlandırılmadan yaratıcı tutkular için çıkış noktaları bulmayı amaçlamaktadır. Bu sayede öğrenciler, senaryo sanatı ve zanaatkarlığına kapsamlı bir giriş yapacak ve hem teorik hem de uygulamalı olarak tanınmış yazarların eserleri aracılığıyla televizyonda senaryo yazımının dramatik yapısını öğreneceklerdir. Öğrenciler, dünyadaki mevcut, güncel senaryo yazma yöntemlerini öğrenecek ve yazmak için otantik, kişisel kaynaklar bulma potansiyellerini geliştireceklerdir. Ayrıca sanatsal yaratımda organize grup işbirliğini uygulayacak ve kendi alanlarının dışındaki insanlarla verimli çalışmayı öğreneceklerdir.

Sinematik zamanlar ve mekanlar içinde bir dünyeviliğe girmek için anlayışımızı çeşitli varsayımlara uzanan verilere dayandırırız. Askıya alınmış inançsızlıktan, sinemasal dilden, auteurlerden, türden ve hatta temel eleştiriden bahsettiğimizde bu varsayımlara atıfta bulunuruz. Bu nedenle, sinemada öyküleme dediğimiz şeyin temellerini anlamak, aracı takdir etmemizin her yönüyle çok önemli olduğunu kanıtlıyor. Sinemada diegesis’in özelliklerini çevreleyen asli sorular, ideolojiye ilişkin makro düzeydeki araştırmaların yanı sıra görsel-işitsel uyaranlara ilişkin mikro düzeydeki araştırmalara yöneliktir. Bu nedenle, diegesis’in kendisinin ne olduğunu detaylandırmadan önce, diegetik olanı diegetik olmayandan nasıl ayırdığımızı sistematik olarak incelemek ve açıklamak zahmetli bir iştir. Bu dersteki yaklaşım, üç çeviri düzeyinin incelenmesine dayanmaktadır. Çoğu durumda edebi olan “kültürel” çeviri; aracılara dayanan uyum; ve yorumlama, dil açısından üçünün en görünmezi gibi görünüyor. Metodolojimiz oldukça fenomenolojik olacaktır, çünkü karşılaştırmaların yerine metinler ve bunların sinemadaki uyarlamaları, uyarlamaların kendileri, bir türün eserleri, aynı temayı paylaşan eserler arasındaki diyaloglar konulacaktır. Bu bağlamda, her diyalog özerk bir bilinç meselesi olacak ve altta yatan yapıların varsayımlarından ziyade niyetler üzerinde durulacaktır. Bu, örneğin bir metnin sinema uyarlamasına baktığımızda, metnin çeşitli çevirilerine üstünlüğünü varsayan tüm değerlendirmeleri deneyeceğimiz, eğileceğimiz ve hatta belki de hiçe sayacağımız anlamına gelir. Bu da eserlerin farklılığının onları yaratanların niyetlerini aşacağı anlamına gelecektir. Tartışmalarımız sırasında, daraltılmış bir çeşitlilikteki kaynaklar ele alınacaktır. Filmler kadar edebiyat metinleri de odak merkezinde olacaktır. Derslerin teorik olarak belirlenmesi, belirli tartışmalar dahilinde verilen tüm metinlere dayanacaktır.

Amaç, film ve televizyon için dramatik yapı hakkında bilgi edinmek, ötekinin altında yatan yapıyı analiz etmek ve kendinizi senaryo ve televizyon yazarlığının profesyonel uygulamalarına alıştırmaktır.

Bu derste mitin insan ruhu için gerçek anlamını ve hikaye anlatımının mitolojik yapısının ilkelerini dünya sinemasından örneklerle keşfetmeye çalışacak ve özellikle geleneksel/modern dünya ile Türk mitik hikayelerini Türkçe okuyarak, izleyerek ve karşılaştırarak kendi uyarladığımız mitik hikayelerimizi tasarlamaya çalışacağız (özellikle efsaneler, halk masalları, destanlar, şehir efsaneleri vb.).

Bu dersin amacı, popüler kültürün temellerinin ve kalıplarının, kitlelere popüler kültürün temel uygulamalarını göstermek üzere Amerikan ve dünya sinemalarından örneklerde nasıl kullanıldığını ve açığa vurulduğunu incelemektir. Metot bakımından esasen bu bir film okuması dersidir.

“Popüler” sözcüğünün anlamı, popüler kültürün kısa tarihi, temelleri ve esas ögeleri, karakteristik özellikleri, paradigmaları, modelleri, kopyalama miti ve yaratılış miti gibi mitlerin etkisi, temaları ve kalıpları. ABD, Türkiye, İngiltere’den filmlerin, TV şovlarının ve programlarının, müziğin ve sanatın; yani heykelin, mimarinin; dillerinin, stillerinin ve sunumlarının, sanatsal, siyasi ve ideolojik yorumlarının okunması.

Bu ders öğrencilere, başlıca çağdaş film yapımcılarının birçok filmini inceleyerek dünya sinemasını gözden geçirme imkanı sunar. Sınıf tartışmalarında milli (uluslararası) sinemalar, film türleri, dijital sinema, izleyicilik ve yıldızlık gibi evrilen ve esnek kavramlar hakkında sorular ortaya çıkması muhtemeldir. Konu veya tarih odaklı bir bakış açısı edinmek yerine, birtakım çok seçkin ve nüfuzlu yönetmenlerin çalışmalarını vurgulayacağız.

Bu dersin isminde “dünya sineması” gibi tartışmalı bir terim geçse de ders yalnızca “yabancı” veya “uluslararası” sinemalara odaklanmaz. Hem heyecan verici sinema etkinliği gösteren yeni merkezlerden (Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi), hem de İngilizce konuşan ABD ve Kıta Avrupası’ndan yönetmenleri tartışacağız. Tartışmalarımız boyunca bu bölgesel sınırlara meydan okuyan farklı kanalları göreceğiz; bu kanallara finansal ve kurumsal mekanizmalar, prodüksiyon yöntemleri ve çeşitli çevrelerden gelen yönetmenler arasındaki sinematik yakınlık ve dahası dahildir.

Bu ders kapsamında, “çağdaş” sözcüğü belirli bir dönemi kastetmekten ziyade, çalışmalarımızı odaklı ve makul tutmak için bir araç işlevi görür. Ana amaçlarımızdan biri hem kabul görmüş hem de yeni ortaya çıkan yönetmenlerin dengeli bir karışımını incelemek, çalışmaları arasındaki bağlantıları vurgulamak ve kuşaklar arasında köprüler kurmaktır.

Bu bir genel bakış dersidir, önceden film hakkında bilgi veya akademik geçmiş sahibi olmak gerekli değildir.

Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere ve filmlere ilgi duymak faydalıdır ancak elzem değildir.

Belki de bir sanat dalı olarak sinemanın en önemli özelliği, prodüksiyon sürecindeki kolektif doğası ve aynı zamanda kolektif bir şekilde tüketilmesi, birçok insanın bu filmleri izlemek için izleyici topluluğu olarak bir araya gelmesidir… Bu özelliği, sinemanın insanlar arasında canlı bir diyaloğa araç olmasına yardımcı olur. İnançlarını, düşüncelerini ve duygularını filmleri aracılığıyla kitlelere iletmek isteyen yönetmenler, farklı alanlardan, sınıflardan, yaşlardan ve mesleklerden insanların sinemalarda bir araya gelmesine muhtaçtır. Bu dersin amacı, sinematekler, kulüpler ve inceleme yazıları gibi sinema tarihinin başlıca kuruluşlarını takip ederek izleyici ve sanatçı arasındaki ilişkiye odaklanmaktır. Sinemanın sunduğu bu fırsatlar ve filmlerin insan hayatını, aklını ve yaşam tarzını şekillendirme kapasitesi, detaylandırılmaya değerdir. Bu derste birçok önemli film incelenecektir.

Kara film, Büyük Buhran’ın sonu ve Soğuk Savaş’ın başı arasındaki 1940’lar ve 1950’lerde Hollywood filmlerinde yaygın olan belirli bir ruh hali, tavır ve duyarlılıktır. Klasik kara filmin görsel, öyküsel ve konusal özellikleri Alman Dışavurumculuğu, Fransız Şiirsel Gerçekçiliği, Buhran dönemi mafya filmleri ve Amerikan Çok-pişmiş kurgusu tarafından şekillendirilmiştir; 1970’lerden itibaren de mirası ve yeniden canlanması Neo-kara film ve Tekno-kara film ile olmuştur; bu ders bunları kapsamlı bir biçimde inceler. Klasik kara filmin farklı dönemlerinden birçok filmin incelenmesi yoluyla bu ders, kara filmin prodüksiyon şekli ve biçimsel ifadesi ile “Klasik Hollywood”a nasıl meydan okuduğunu, ahlak, cinsellik, cinsiyet ve kimlik sorularını irdeleyerek 2. Dünya Savaşı etkisi altındaki Amerikan toplumunun eleştirisi haline geldiğini ortaya koymayı hedefler.

Bu derste, on iki farklı kültür ve ülkeden on iki usta yapımcıyı yeniden bulmayı hedefliyoruz. Bu yönetmenler, filmlerinde işledikleri konular ve sinemaya kattıkları yenilikler sebebiyle sinema tarihinde önemli yer tutar.

Angelopulos, Eisenstein, Bergman, Bunuel, Ceylan, Fassbinder, Ford, Godard, Kurosawa, Loach, Ray and Visconti: hepsi film tarihinin başyapıtlarını üretti ve eserleri, sinemanın sanatsal bir dünya olarak evriminde dönüm noktası olarak nitelendirilebilir. Bizce bu eserler bir sanat dalı olarak filmin temel amaçlarını tanımlamak açısından önemli olduğu için birçok açıdan incelenmeli ve tanımlanmalıdır.

Yerelleştirici ve evrensel, gelişmiş ve gelişmemiş, Doğu ve Batı, geleneksel ve avangart; beşeri ve sosyal bilimlerde iyice detaylandırılan tüm bu ikilikler, bu yazarların önde gelen eserlerini düşünüp tartışırken bizim için önemli olacak. Üstelik bu ustalar, insanlığın gezegenimizdeki büyük serüveni, insanın iç dünyasının çatışmaları, bireyin toplumda karşılaştığı sorunlar gibi felsefi konularda derinden uzmanlaşmıştır. Bu derste biz bu ustaların bu konuları nasıl ele aldığını düşüneceğiz.

Bu yönetmenlerin bazı filmlerinden sahneler gösterip incelemeler yapacağız. Örneğin Ray, Kurosava ve Eisenstein’ın filmleri çekmeden önce resmetmesi, Ray ve Ceylan’ın aynı zamanda sinematograf olması, Fassbinder’ın konulara çok özgün biçimlerde odaklanması, Angelopoulos ve Ceylan’ın ülkelerinin halklarını hassas izleyicilere anlatabilmesi, Godard ve Visconti, Fassbinder ve Ford veya Bergman ve Bunuel’in sahneye çıkıp bambaşka yöntemler kullanarak başyapıtlar üretmesi üzerine konuşacağız.

Sanat eseri olarak filmler kesinlikle bağımsız olarak detaylandırılmayı hak ediyor, ancak bizce filmler, sanat ve düşünce dünyasından diğer eserlerle karşılaştırıldığında hem kendine hem diğer eserlere değer kazandırıyor. Şüphesiz, bu yönetmenler film tarihindeki tek “iyi”, “değerli” ve “başarılı” yönetmenler değil. Bazı filmleri sinema tarihindeki büyük ve başarılı filmler arasında değil. Ancak hala bir külliyat oluşturduklarına inanıyoruz. Chaplin, Welles, Bertolucci ve Yılmaz Güney gibi yöetmenleri kesinlikle tanıyor, sayıyor ve seviyoruz, ancak on iki haftalık bir çerçevede dünya sinema prodüksiyonunun her önemli coğrafyasından yalnızca birer yönetmen seçmeye karar verdik.

Bu dersin amacı, “siyaset” ve sinemayı çevreleyen çok çeşitli tartışmalar hakkında temel düzeyde bilgi vermektir. Elbette filmleri “siyasi” açıdan incelemenin birçok yolu vardır. En yaygın yöntemlerden biri, filmin “içeriğine” bakıp film belirli bir siyasi olay hakkında konuşuyorsa filmi “siyasi” addetmektir. Bu, filmlere yüzeysel bir bakıştır çünkü “siyaset” yalnız filmin “içeriğini” değil, “formunu”, felsefi derinliğini, sosyo-politik geçmişini, prodüksiyon şartlarını, izleyiciyle ilişkisini, pazarlanmasını vb. de kapsar. Bu nedenle bugünün sineması “ilerici” veya “siyasi” sinemayla neredeyse eşanlamlıdır, film bariz bir siyasi olaya odaklanmasa bile. Öyleyse bu dersin odağı çeşitli akımlar ve film yapımcıları olacaktır; bunlar yerine göre siyasete ve estetik ilericiliğe “doğrudan” bağlı olacak (Sovyet Gerçekçiliği veya Leni Riefenstahl), siyasetten tamamen alakasız görünüp dolaylı yoldan derin bir toplumsal bölünmeye işaret edecek (Alman Dışavurumculuğu), bariz modernist ve devrimci formda filmler (Jean Luc Godard, Yılmaz Güney), çoğunlukla hümanist ve yenilikçi (neo-gerçekçi) akımlar, ve son olarak, (Türk sinemasından) çoğunlukla “bağımsız” ve/ya (Naficy’nin dediği gibi) “şiveli” olarak sınıflandırılan ve “azınlıklar” ile “marjinallerin” hayatlarına odaklanan akımlar olacaktır.

İtalyan Neo-gerçekçiliği sinema tarihindeki en nüfuzlu, görsel olarak ayırt edici ve konusal olarak zorlu akımlardan biridir. Öyleyse neo-gerçekçilerin görüşünü şekillendiren dünya çapındaki kargaşa, neo-gerçekçiliğin kısa ömründe üretilen filmlerin her yerinde bulunabilir. Bu akımın yarattığı devrimsel değişimler ve olasılıklar Fransız Yeni Dalgası gibi başka türler ve akımlar doğurmuştur. Bu ders dönemin en önemli yapımcılarının filmlerini inceleyerek İtalyan Neo-gerçekçiliği ve bu akımın konusal ve biçimsel özelliklerine odaklanacaktır. Neo-gerçekçiliğin kökleri ve yöntemleri tamamen anlaşıldığında, ders 1950’ler Avrupa sinemasındaki gerçekçiliğin yerini alan büyülü gerçekçiliği keşfedecektir. Bu ders büyülü gerçekçiliğin ve sinema ile edebiyattaki benzer eğilimlerin köklerine inecektir. Bu ders ayrıca Sürrealizm ve Psikolojik Gerçekçilikten beslenecektir. Dönem boyunca gerçekçiliğe farklı yaklaşımları daha iyi anlayabilmek için edebiyat ve resimde önemli eserler ziyaret edilecektir.

: İnsanlar gerçekliği algıladıkları ve yansıtmayı istedikleri gibi yansıtmak için 1800’lerin ortalarından beri hareketsiz imgeleri (fotoğrafı) ve 1890’lardan beri hareketli imgeleri (önce sessiz, sonra sesli filmleri) kullanmıştır. Belgesel sinemanın tarihi, gerçekliği yansıtma çabasıyla yapılan ve malzemesini yaşadığımız tarihi dünyadan alan bir dizi deneyi kapsar. En başından beri bu deneylerle gerçekliğin filmsel temsilindeki ahlaki, estetik, eleştirel sorunlar masaya getirilmiştir. Bu ders dünyada belgesel sinemanın tarihi gelişimine eleştirel bir bakış açısı sunar: kurmaca olmayan film formları ve yöntemleri, kuramları ve eleştirisi. Kültürel medya üreticileri olarak film yapımcılarının gerçekliği nasıl temsil etmeyi seçtiğini; değişen teknolojilerin ve duyarlılıkların belgesellerde gerçekliğin temsilini nasıl etkilediğini; kurmaca olmayan filmlerin farklı amaçlar için nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.