Watch & Learn

Doktora Programı

İngiliz Edebiyatı Doktora programının amacı, öğrencileri üretken akademisyenler, başarılı edebiyat eleştirmenleri ve yetkin akademisyenler olmak üzere hazırlamaktır.

Kabul için adayların Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Adayların, alana hakim olduklarını kanıtlamak için yazılı ve sözlü bir sınava girmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler, yüksek lisans geçmişine dayanarak üç çalışma alanı seçer ve ardından tarihsel bir dönem, bir tür veya edebiyat teorisi ve eleştirisi olabilecek bir ilgi alanına odaklanırlar. Yeterlilik sınavı, çalışma alanlarının derinlemesine bilgisini ve ayrıca eleştirel yorumlama yöntemlerinin farkındalığını test eder. Her öğrenci, tezini tez danışmanı ve bölüm tarafından atanan bir komite tarafından onaylanmış bir biçimde sunar.

Başlıca çalışma alanları Ortaçağ Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, 17. ve 18. Yüzyıl Edebiyatı, Romantik ve Viktorya Dönemi Edebiyatı, Modern İngiliz Edebiyatı ve Eleştiri Teorisi’dir.

Her öğrenci, bu alanlardan üçünde birer ders, ardından tez çalışmasına erken bir odaklanma sağlamak için kendi özel ilgi alanında iki özel ders veya doktora semineri almalıdır.

Adayın tezi okunup onaylandıktan sonra sözlü sınav yapılır. Sınavda tez konusunun gerekçesi, seçilen yöntemler ve alana yapılan yeni katkılar üzerinde durulur. Öğrenci, tez konusu üzerinden sorulan bir dizi soruyu cevaplamalıdır.

Kabul için adayların Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Adayların alanı kavradıklarını kanıtlamak için yazılı ve sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

Program, 29 kredilik / 205 akts’lik (yedi adet 4 kredilik ders ve bir adet 1 kredilik ders) başarılı bir şekilde tamamlanmasını, ardından yeterlik sınavı, resmi teklif, tez yazımı ve savunmasını gerektirir.

Doktora Dersleri

Dördüncü Dönem ve Sonrası

Kredi.0 ECTS 120

Çağdaş Duman (B.A. Bilkent Üniversitesi; M.A. Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: yirminci yüzyıl edebiyatı, eleştirel teori, queer çalışmaları, tiyatro ve performans çalışmaları ve film çalışmaları

E-posta: cagdas.duman@boun.edu.tr

 

Büşra Erdurucan (B.A. İstanbul Üniversitesi; M.A. Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: 20. ve 21. yüzyıl İngiliz draması, tiyatrosu ve etiği, uyarlama çalışmaları

E-posta:busra.erdurucan@boun.edu.tr

 

Annelise Hein (B.A. Houghton Koleji NY, USA; M.A Yeditepe Üniversitesi)

Çalışma Alanları: çağdaş roman, kimlik, sınır ötesi diyalog ve diğeriyle karşılaşma

E-posta: annelisek.hein@gmail.com

 

Murat Kabak (B.A. Istanbul Kültür Üniversitesi; M.A. Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: çağdaş kurgu, eleştirel teori ve felsefe ve film çalışmaları.

E-posta: murat.kabak@boun.edu.tr

 

Lamia Kabal (B.A. Boğaziçi Üniversitesi; M.A. Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: modern ve çağdaş şiir, eleştirel teori ve felsefe

Email: lamia.kabal@boun.edu.tr

 

Aysun Kan (B.A. Boğaziçi Üniversitesi; M.A. Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: yüzüne tiyatro, ekopoetika

E-posta: aysun.kan@boun.edu.tr

 

Eser Pehlivan (B.A. İstanbul Üniversitesi; M.A. İstanbul Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Viktorya dönemi gotik, çağdaş kurgu, 20. yüzyıl Kanada edebiyatı ve eleştirel teori

E-posta: eser.pehlivan@boun.edu.tr

 

Ömer Faruk Peksöz (M.A. Boğaziçi University)

Çalışma Alanları: edebi modernizm, kıta felsefesi, edebi ses çalışmaları

E-posta: ofpeksoz@gmail.com

 

Ayşenur Şahingöz (B.A. Boğaziçi Üniversitesi; M.A. Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: ekoeleştiri, çağdaş şiir

E-posta: aysenur.sahingoz@boun.edu.tr